Yağ enjeksiyonu (lipofilling, lipoinjection) vücudun bir başka alanından alınan yağların özel işlemlerden geçirilerek yine aynı kişide bir başka alana aktarılması işlemidir. Özellikle yüz bölgesi, göz altları, çukur bölgeler, yanak, elmacık kemiği, çene ucu belirginleştirmede, bacaklardaki eksiklik ve eğriliklerin düzeltilmesinde kullanılabilmektedir. Yüzün yağ oranı azaldığı kırışıklıklarda etkili olmaktadır.

Yağ enjeksiyonunda başarı, kullanılan cerrahi malzemeye, yağın alınış ve veriliş biçimine, yağların çeşitli işlemlerden geçirilerek aktarılmasına bağlı olarak değişmektedir.

Aktarılan yağların yaklaşık %40’ı 6 ay sonra kalıcı olarak kalabilmektedir. Bu yüzden bazı durumlarda tekrarı gerekebilir. Özellikle çok miktarda yağ enjeksiyonu yapmak başarıyı arttırmamaktadır. Nispeten hareketsiz bölgelerde başarı şansı daha fazla olmaktadır. Örneğin yanak bölgesinde yağ enjeksiyonu daha başarılı olurken, bacak gibi hareketli alanlarda daha az başarılı olabilmektedir.

Yağlar liposuction tekniği ile alınmaktadır. Operasyon sedasyon anestezi, loakl anestezi ya da genel anestezi tekniği ile gerçekleştirilmektedir. Sıklıkla sedasyon anestezisi tercih edildiğinden, hasta operasyon sırasında birşey hissetmeden, yaklaşık 1,5 saat içinde ameliyat olarak evine gider.

Yağların aktarıldığı alanlarda ve yağların alındığı bölgelerde herhangi bir iz kalmaz. Yağ enjeksiyonu yapılan alanlarda 3-5 gün süren bir şişlik meydana gelecektir. Sonrasında sonucu 1 ayda görebileceksiniz, ancak 6 aya kadar yağlar bir miktar eriyecek ve 6 ay sonra kesin sonuç ortaya çıkacaktır.